Zálohování a archivace dat na disky DTD s garancí 160 let!

 Využijte tuto možnost archivace

Chcete, aby Vaše data byla čitelná i delší dobu? Pokud si bláhově myslíte, že stačí data pro archivaci vypálit na běžné DVD, jste na omylu. Už za 5 let tam nemusí být. Přesvědčení, že na dražších DVD vydrží data déle je iluzí, která nahrává jen obchodníkům. Zastánci archivování na HD riskují nenadálé smazání a je zřejmé, že za 20 let žádný z dnešních pevných disků už nikam nepřipojíte (podobně jako dnes nikdo nepřečte děrnou pásku).

Technologie DataTresorDisc (dále jen DTD) vznikla na základě zadání armády USA a NATO. Je pro nás ctí, že na výzkumu spolupracovala špičková pracoviště v USA, Izraele a České republiky (!). Proto je také tato technologie u nás relativně stejně rychle dostupná jako ve výše uvedených státech. Tak proč toho nevyužít! Výhodou je možnost využití stávajících DVD vypalovaček a jistota že toto médium přečtou i další generace (a tak i Váš pravnuk uvidí Vaše digitální fotografie bez problémů, což na normálním DVD nelze ani náhodou). 

qred10 Záznamová vrstva je vytvořena plasmovým naprašováním keramicko-kovových prvků a je výrobně jedinečná.
 Naprašované anorganické materiály nepodléhají přirozenému stárnutí (oproti standardnímu DVD).
qred10
 Pečlivým výběrem prvků pro jednotlivé vrstvy je zajištěna stálost zaznamenaných dat.
qred10
 Odolnost vůči světlu, UV záření, vlhku, zvýšeným teplotám, magnetismu i radiaci.
qred10
 Pro skladování „DATA TRESOR DISCu” vyhovují běžně užívané prostory, bez nutnosti speciální temperace.
qred10
 Vyloučením periodické kontroly dat a přezálohování je „DATA TRESOR DISC” ekologický, levnější a ušetří práci.
qred10 Data jsou bezpečně uchována a archivována na generace - zapsaná data nelze smazat, ani přepsat.
qred10
 Disk lze použít ve většině čtecích DVD mechanikách, včetně Blu-ray.